Kendi Evinde Yoga Özel

Grup derslerine zamansal ya da başka bir sebeple uyum sağlayamayan kişilere “özel dersler” aracılığıyla sunulur. 


İlk dersde ihtiyaçların anlaşılması adına bir girizgah gibidir; kişiye özel, uygulamaya getirilmesi gerekenler belirlenir. Belirli bir konuda bedensel sıkıntı yaşayan bu sebeple grup derslerine katılamayan kişiler için daha uygundur. 

11 ders
Her bir ders 2 saat sürer
Teori / Pratik birlikte


Program dahilinde yoga asana pratiği oluşturma yani sekanslama yanı sıra, mindfulness, yoga felsefesine giriş, zihnin halleri, irade, nefes, meditasyon gibi konular işlenir, sadece mat üzerinde değil, gündelik yaşama adapte edilebilecek bütünsel bir yol izlenir. 

11 ders ardından katılımcılar rahatlıkla kendi ihtiyaçlarına uygun, dengeli bir pratik hazırlayabilecek hale gelirler. Öğrendiklerini kendi kişisel çalışmalarıyla zenginleştirebilirler. Sağlam bir temel sunar. Kendi kendine hareket etmek isteyen herkes için uygundur. 

Bu programla ilgili uygunluk için lütfen irtibata geçiniz.