Kendi Evinde Yoga Online

10 Haftalık Online Atölye

Zoom üzerinden 20 saat Teori buluşması

10 saat Video 

Haftada bir gün ikişer saatlik buluşmalarda

Zihnin Halleri

Mindfulness

Fasya

Yoga Tarihi 

Yoga Felsefesi

Sekanslama Mantığı

Poz İncelemeleri 

Nefes

Meditasyon

konuları işlenir. Program dahilinde katılımcıları kendi yolculuklarında destekleyici konularda Sürpriz Konuklar ağırlanır. 

Program bitiminde katılımcılar daha önce hiç yoga yapmamış olsalar dahi, neyi neden yaptıklarını bilerek, güvenli biçimde yoga pratiklerini uygulayabilirler. 

Bu programa bir çok doktor, akademisyen, alanında uzman profesyonel yoğun yaşam tempolarında kendilerine uygun hareket pratiği eklemek amacıyla katıldı.